Muut

Alokkaat

Kaikissa yhteiskunta- ja ikäluokissa on naisia, jotka eivät jaksa enää patriarkaatin sortoa ja mielivaltaa. Joskus jokin tapahtuma sysää naiset liikkeelle, joskus kyseessä on hitaasti ja pitkän harkinnan tuloksena syntynyt päätös taistella kaikin voimin systeemiä vastaan. Jotenkin nämä naiset pääsevät kosketuksiin jatkuvasti uusia alokkaita rekrytoivien Äitien kanssa. Äidit järjestävät alokkaille muutaman viikon peruskoulutuksen sodankäynnistä ja vastarintaliikkeen toiminnasta. Koulutuksen ajaksi alokkaat on jaettu sisarusparviksi. Vaikka koulutusjakso on lyhyt, on se intensiivinen ja tärkeä vaihe jokaisen siskon elämässä, joten sisarusparvessa siskojen välille syntyy loppuelämän kestävä tiivis suhde. Vaikka siskot päätyisivät eri faktioihin, kestää sisarusparven välinen side silti. 

Jos alokkaat läpäisevät koulutuksen, osoittavat Äidit heille faktion ja taisteluryhmän, jossa he tulevat toimimaan. Larpissa alokkaat aloittavat pelinsä erillään muista ja alokkaiden pelaajat pelaavat alkupelin ajan oman sisarusparvensa ja muiden alokkaiden kanssa ennen kuin alokkaat jaetaan taisteluryhmiin pelissä. 

Äidit

Äidit ovat veteraanitaistelijoita, jotka ovat syystä tai toisesta jättäneet aktiivisen taistelutoiminnan, mutta ovat tiiviisti mukana vastarinnassa. Äidit vastaavat mm rekrytoinnista ja alokkaiden kouluttamisesta sekä sijoittamisesta faktioihin ja taisteluryhmiin. 

Jokainen Äiti on toiminut aikanaan osana jotakin faktiota, mutta siirryttyään Äidiksi, on hän jättänyt fakion taakseen: Äidit tarjoavat tukensa ja apunsa kaikille siskoille kaikissa faktioissa. He ratkaisevat riitoja, auttavat ongelmissa, antavat neuvoja ja tukea – tai olkapään, jota vasten itkeä. 

Larpissa Äidit ovat pelinjohtotiimin jäseniä tai NPC:itä. 

Pelin ulkopuolella

Vastarintaliikkeessä on aseellisten taistelijoiden lisäksi myös paljon siviilijäseniä ja tukijoita, jotka hoitavat logistiikkaa, varainhankintaa, varustehuoltoa, lääkintää ja lukuisia muita tehtäviä. Nämä voivat olla alokkaita, jotka eivät läpäisseet koulutusjaksoaan, siskoja jotka ovat halunneet jättää aseellisen taistelun, naisia jotka ovat hakeneet turvaa vastarintaliikkeen luota haluamatta kuitenkaan tarttua aseisiin, tavallisia ihmisiä jotka haluavat antaa tukensa vastarintaliikkeelle. Pelissä tällaisia hahmoja ei varsinasesti ole, joskin pelinjohtotiimin jäsenet saattavat liikkua pelialueella tällaisessa roolissa.

Vastarintaliikkeessä on mukana myös miehiä sekä taistelijoina että tukijoukoissa. Tämä ei kuitenkaan ole cis-miesten tarinansa, vaan kaikki pelissä olevat hahmot ovat cis- tai transnaisia, transmiehiä tai muunsukupuolisia, joita yhdistää se, että yhteiskunta kohtelee tai on kohdellut heitä naisina.