ANMÄLNING

Anmälningen till Fight Like a Girl – Suom/Finland sker med hjälp av en blankett som kan nås via en länk längst ner på den här sidan efter att anmälningen öppnats. Anmälningen stängdes 10.2.2020.

Då anmälningstiden gått ut går spelledningen igenom blanketterna och delar in spelarna i stridsgrupper utgående från anmälningarna. Om det finns fler som bett om en rabattbiljett än de som valt sponsorbiljetter lottas rabattbiljetterna ut. Om det kommer in fler anmälningar än det ryms personer i spelet görs valet av spelare utgående från anmälningarna, med helheten som fokus. Det finns inga färdiga karaktärer i spelet – mer info om detta i anmälningsblanketten.

Efter indelningen i stridsgrupper meddelas spelarna om att de har fått en plats i lajvet och vilken fraktion de ska spela i samt en länk till webbshoppen där de kan köpa den biljett de valt (sponsor- eller rabattbiljett, de som valt en rabattbiljett får en länk för att betala biljetten efter att sponsorbiljetterna betalats). Biljetten ska betalas inom en månad efter detta. Medlemmar i Illusia ry får en fem euros rabatt på sin biljett. Då spelaren betalat sin biljett får hen veta vilken stridsgrupp hen tilldelats och en inbjudan till de stängda Facebook-grupperna (för alla spelare, för fraktionen och för stridsgrupperna).

Boende ingår inte i spelavgiften. Spelarna får mer information om boendealternativen då listan över spelare har bekräftats.

En betald spelavgift kan bara återfås om spelledningen hittar en ny betalande spelare för rollen.