Fight Like a Girl – Suomi/Finland

Utvalda

I 2100-talets Finland har kvinnors rättigheter begränsats markant. En drastisk sänkningen av nativiteten som orsakades av den globala zoza-epidemin har lett till fortplantningsskyldigheter och tvångsbefruktningar. De personer som samhället definierar som kvinnor har fått sina rättigheter till utbildning och arbete kraftigt indragna. Personer som tar ställning för kvinnliga rättigheter stämplas som radikala, ickefosterländska, extrema, samhällsfridsbrottslingar och nu även som terrorister. Ett anfall mot ett oväpnat möte för kvinnliga rättigheter krävde tiotals dödsoffer och ledde snabbt till att en beväpnad motståndsrörelse reste sig mot det nya patriarkatet. Inbördeskriget är ett faktum.

Fight Like a Girl är en historia om kvinnor och personer som samhället i spelet ser eller har sett som kvinnor, och som behandlats därefter. Denna upplevelse delas av samtliga karaktärer i spelet, vilket innebär att det inte finns några karaktärer som är cismän i det här spelet. Spelarens könsidentitet har ingen betydelse för karaktären, och varje spelare bestämmer själv vilket kön karaktären ska ha, inom ovan nämnda ramar.

Fight Like a Girl – Suomi/Finland är ett tvåspråkigt spel: spelets språk är finska och svenska. Det är möjligt att delta helt och hållet på antingen finska eller svenska, men vi uppmuntrar deltagare att använda båda språken. I spelet finns det inbyggda diegetiska orsaker till att engelska inte används som gemensamt språk, samt till att även ”dåliga” kunskaper i finska och svenska främjas, likaså blandspråk. Ingen spelares eller karaktärs språkkunskaper eller brist därpå ska hånas eller kritiseras i spelet eller utanför spelet, utan tanken är att skapa en trygg plats för att använda bägge språk även hos personer med begränsade kunskaper i ett av språken.

Spelets Facebook-sida finns här.