Döttrarna

Döttrarna är den äldsta fraktionen inom den beväpnade motståndsrörelsen, och i praktiken startade inbördeskriget i och med att fraktionen uppkom. Den fredliga och obeväpnade massdemonstrationen mot tvångsbefruktningslagen kuvades genom extrem användning av våld, tiotals kvinnor som deltog satte livet till, hundratals hamnade i sjukhus och hundratals försvann, högst antagligen förda till hemliga anhållningscentraler. Polisens orimligt våldsamma tillslag och tillträdandet av tvångsbefruktningslagen utrotade i princip hela den obeväpnade kvinnliga motståndskampanjen, och vågen av arresteringar efter tillslaget tystade snabbt de kvarvarande kvinnliga aktivisterna. Alla var dock inte beredda att ge upp. Eftersom det verkade omöjligt att komma någonstans med fredliga medel beslöt en grupp kvinnor sig för att ta till vapen. På så vis uppkom fraktionen Döttrarna.

Eftersom Döttrarna bildades som svar på ett välorganiserat och koordinerat militärt hot mot kvinnliga aktivister, anammade även Döttrarna en militär disciplin. Det finns en tydlig hierarki inom döttrarna: varje syster är del av 3–6 persons stridsgrupp som leds av en kapten. Kaptenen lyssnar på de övriga inom stridsgruppen när det kommer till beslutsfattande, men i sista hand är det kaptenen som fattar beslut och bär ansvar för dem. Stridsgruppen lyder kaptenens order utan att tveka. En grupp på 3–6 stridsgrupper utgör en cell. En av cellernas kaptener utnämns till kommendör, och leder cellen. Kommendören lyssnar på de övriga kaptenerna, men bär det slutliga ansvaret för beslutsfattandet. Cellernas kommendörer utgör en ledningsgrupp tillsammans med tre överbefälhavare. Överbefälhavarna fattar beslut som gäller hela fraktionen, men lyssnar också på kommendörerna. Just nu finns det fem celler inom Döttrarna.

Största delen av Döttrarna kommer från överklassfamiljer och många hann få utbildning innan det i praktiken blev omöjligt för kvinnor att studera och delta i samhället. En fördel med det är att männen vid makten är bekanta ansikten för de här kvinnorna: de strider mot sina fäder, bröder, makar och före detta vänner. Det var just tanken på att resa sig mot sina egna fäder som fick gruppen att ta namnet ”Döttrarna”. Döttrarna utför sabotage- och terrordåd, men är framför allt kända för sina mycket välplanerade och exakta attacker mot militärledningen och politiker. De bästa prickskyttarna och strategerna finns ofta i Döttrarnas led. Det är också bland Döttrarna man hittar många av motståndsrörelsens kända namn och veteraner.

Eftersom det är vanligt för Döttrarna att slå till mot släktingar och före detta vänner framhäver man inom fraktionen hur viktigt det är för en syster att lämna sina känslor och personliga relationer utanför striden, för att kunna fokusera. Döttrarna ser också ofta allvarliga eller uttryckslösa ut, och det är sällan man ser dem skämta och skratta tillsammans. Samtidigt är det också så att en person som aldrig skrattar, sjunger eller dansar ofta bryter ihop under tryck. Kanske är det just därför också Döttrarna som ordnat de största och vildaste festerna som man sett inom motståndsrörelsen, och för dem är det en är hederssak att dansa lika vilt och ohämmat som resten av systrarna.

Döttrarnas symbol

Stil: Formellt, stiligt och högklassigt.
Färger: Svart, grått och vitt.
Smink: Mörka läppar och en färg som är gemensam för alla inom stridsgruppen, tvärs över ögonen.