Ira Sub Rosa

För fyra år sedan lyckades Hanna Laakso ta sig in i Nationella Forskningscentralen för Mikrobiologi och läcka info till allmänheten om de oetiska tester och undersökningar som gjorts på kvinnor. Hanna arresterades direkt efter informationsläckan, men fallet väckte stort missnöje och även många män krävde opartiska undersökningar av ledningen. Hanna lyckades rymma ur fängelset och gömmer sig numera från myndigheterna medan hon aktivt arbetar för motståndsrörelsen.

Hanna grundade fraktionen Ira Sub Rosa och har utbildat systrar inom spionage, användning och skapande av falska identiteter och infiltrationsuppdrag. Ira Sub Rosa är den mest ickevåldsamma fraktionen inom rörelsen: fraktionens medlemmar tar endast till våld i extrema nödsituationer och för självförsvar. Istället har fraktionens medlemmar specialiserat sig på spionage och på att stjäla information. De är mästare på kamouflage, manipulation, lögner och infiltrering. De verkar kunna ta sig in var som helst och få tillgång till vilken hemlig information som helst. De vidarebefordrar ofta sin information till övriga fraktioner som bygger sina operationer utgående från informationen de fått. En del systrar ser ner på Ira Sub Rosa för att deras medlemmar är så ovilliga att döda, men många andra förstår vilket enormt mod det krävs för att helt obeväpnad stiga in mitt bland fienden.

Ira Sub Rosa känner till många hemligheter och svagheter hos politiker och militärledare, så makthavarna är rädda för fraktionen och ser den som en av motståndsrörelsens farligaste. Det gör Ira Sub Rosas operationer ännu farligare: en spion som blivit fast har inte direkt stora chanser för att överleva förhören. För att en fångad syster som torteras inte av misstag ska ge ifrån sig viktig information till fienden är Ira Sub Rosa oerhört noga med säkerheten. Fraktionens medlemmar visar aldrig sina ansikten till övriga fraktioner eller ens till systrar inom andra stridsgrupper. Infiltratörer och svikare är tyvärr alltid ett hot, vilket Ira Sub Rosas systrar känner väl till, och därför vägrar de att låta sina ansikten scannas. De täcker alltså alltid sitt hår och en del av ansiktet med svart tyg då de inte är ute i fält. Hittills har säkerhetsåtgärderna hjälpt dem att undvika polisens radar.

Stridsgrupper inom Ira Sub Rosa är alltid mycket tätt sammanbundna: var och en måste lita på de andra fullständigt och utan förbehåll för att de ska kunna arbeta effektivt och utan störningar då de är ute på fältet. Då gruppen inte är ute på fältet måste alla konflikter och tvister redas ut. Det betyder att systrarna gråter, skriker och slåss för att få ut all frustration och även de minsta av konflikter före nästa uppdrag. En stridsgrupp leds av en drottning som ansvarar för det emotionella arbetet mellan uppdrag, och för att hålla kontakt med fraktionens övriga ledare. Till skillnad från övriga fraktioner är det ovanligt att stridsgrupper inom Ira Sub Rosa samarbetar sinsemellan, eller ens träffas. Den sammankomst som sker under spelet är en sällsynt chans för Ira Sub Rosa att träffa andra medlemmar inom fraktionen samt utbyta information och erfarenheter.

Ira Sub Rosas symbol

Stil: Svart (utanför arbetsuppgifterna) Håret och en del av ansiktet övertäckt.
Smink: En rad av vita prickar ovanför ögonbrynen. Antalet prickar och hurdan figur de utgör varierar mellan stridsgrupperna.