Ligisterna

Det talas om att Ligisterna uppstod som grupp någonstans i en förort till Helsingfors för sju år sedan, men ingen har kunnat bekräfta saken. Ligisterna är inte långlivade, och inte en enda av de ursprungliga medlemmarna är i liv längre – det dyker dock alltid upp nya systrar som fortsätter striden. Fraktionen är den mest anarkistiska inom motståndsrörelsen, men den föränderliga och kaotiska organisationen har varit dess styrka: myndigheterna och AFB har inte klarat av spåra och eliminera grupperingen. Varje stridsgrupp är i praktiken en helt självständig enhet som själv beslutar vad de ska göra och vilka strider de ska ta. Ledaren för en stridsgrupp kallas lekfullt för Bosskvinnan. Ofta formar flera stridsgrupper en löst knuten och föränderlig grupp runt en mera känd och erfaren syster. En sådan syster kallas Stora Bosskvinnan, och hon är det närmaste en fraktionsledare som Ligisterna har. 

Av alla fraktioner är Ligisterna den som samhället fruktar och avskyr mest. Deras råa och vårdslösa attityd har lett motståndsrörelsen till de största dödstalen någonsin, men det har också dött många civila i deras attacker och explosioner. En stor del av Ligisternas medlemmar kommer från lägre samhällsklasser där fraktionen har ett starkt stöd. I fattiga bostadsområden och slumområden får systrarna ofta skydd och hjälp från lokalinvånare – en fördel som inte någon annan fraktion har.

Hos Ligisterna lever man en dag i taget. Eftersom dödligheten är hög tar systrarna tillvara varje ögonblick: de skrattar, gråter, älskar och hatar så häftigt att det kan se maniskt ut i utomståendes ögon. I media omtalas Ligisterna oftast som hatiska, drogberoende brottslingar som är fyllda med hat och brutalitet. Pratet om droger är endast delvis propaganda: inom arbetarklassen är det vanligt att ta droger, och detta har spridit sig också till Ligisterna. Systrarna använder ofta droger före strider, men också efter striden för att skyla över känslor som rädsla och skuld.

Ligisterna har blivit mest kända för bombningar av taktiskt eller symboliskt viktiga mål, men de gör också direkta attacker mot soldater och polis. Ligisterna undviker i allmänhet direkta självmordsattacker, men var och en av dem vet att risken för att dö är väldigt stor bland dem.

Ligisternas symbol

Stil: Klara neonfärger. Storslagna frisyrer, stora vapen, stora smycken.
Smink: Krigsmålning, neonfärgade streck.