Nebula Prime

Namnet Nebula Prime blev snabbt kännt efter att den ombestridda lagen om tvångssterilisering trädde i kraft. En av gruppens första stora attacker mot en samhällelig institution var hackandet av den digitala patientdatabasen. Närmare 100 000 kvinnors namn och uppgifter försvann ur registret så att det tog över två år tills de blev inkallade för konstgjord tvångsbefruktningsbehandling på nytt, något som blivit obligatoriskt i och med den nya lagen. En grupp med namnet Nebula Prime tog sig an skulden för attacken, och i och med det blev gruppen den just då mest eftersökta fraktionen i motståndsrörelsen, men också den snabbast växande.

Förutom att teknologi är Nebula Primes främsta vapen, är det också en del av gruppens filosofi: en kvinna kan inte bestämma hurdan kropp hon föds i, och både staten och kommersiella företag försöker äga och utnyttja kvinnors kroppar. Men med hjälp av teknologi kan en kvinna bestämma över sin egen kropp och förändra den efter egen vilja. Implantat och teknologi är inte bara en del av vardagen utan också ett sätt att uppnå jämställdhet och verklig självbestämmanderätt över den egna kroppen. För medlemmar av Nebula Prime är implantat en viktig del av identiteten och de förhåller sig till dem med en nästan religiös respekt.

Nebula Prime är mest kända för sina cyberattacker och hackande av myndigheter samt sabotage. På grund av Nebula Primes attacker har regeringen och militären börjat använda sig av mera fysiska kompenter och människor som en del av system, för att skydda sig mot hackande. På motsvarande sätt har Nebula Prime börjat kidnappa myndigheter, poliser, politiker och militärpersonal för att kunna hacka dem och omprogrammera deras implantat innan de släpps lös som levande virushärdar.

Idag är Nebula Prime en av de största fraktionerna inom motståndsrörelsen. En del av stridsgrupperna arbetar nästan helt och hållet fysiskt avskilt från den yttre världen, genom digitala nätverk (så kallade neoteriker). Andra stridsgrupper rör sig däremot i den fysiska världen och använder sig av teknologi, i synnerhet implantat, som vapen i kampen (cyborger). Vissa stridsgrupper använder sig av bägge typer av metoder, men största delen av grupperna har specialiserat sig i en av dem.

Nebula Prime använder sig effektivt av direkt demokrati i sitt beslutsfattande: varje syster får föra fram sin åsikt i en fråga innan man röstar. Varje stridsgrupp väljer ut en ledare, en så kallad primus. Primusen leder stridsgruppens operationer och ger ordet vid möten. Fem stridsgrupper utgör tillsammans ett kluster, och klustret leds av en Alta Primus, en ledare som väljs ut bland klustrets fem primusar.

Nebula Primes symbol

Stil: Så många implantat som möjligt, både riktiga som fungerar och stilmarkörer för syns skull.
Smink: Skarpa linjer i holografiska och metalliska färger.