Övriga

Rekryter

Det finns kvinnor i alla samhällsklasser och åldrar som inte längre orkar med patriarkatets förtryck och våld. Ibland är det en viss händelse som är den sista droppen, ibland handlar det om ett långsamt och utdraget övervägande som resulterar i ett beslut att ta upp kampen mot systemet. På något vis kommer de här kvinnorna i kontakt med mödrar som söker efter nya rekryter. Mödrarna ser till att rekryterna går igenom den några veckor långa grundutbildningen om krigsföring och motståndsrörelsens verksamhet. Under utbildningen är rekryterna indelade i kullar. Även om utbildningsperioden är kort så är den också intensiv, och ett viktigt skede av varje systers liv. Det betyder att förhållandet mellan systrar i en flock förblir nära och viktigt för resten av livet. Även om systrarna hamnar i olika fraktioner består förhållandet mellan flocksystrarna.

Om rekryterna kommer igenom utbildningen anvisar mödrarna dem en fraktion och en stridsgrupp där de ska vara aktiva i fortsättningen. I lajvet börjar rekryterna sitt spel separat från resten och början av lajvet spelas med den egna flocken och andra rekryter innan de delas in i stridsgrupper och fraktioner.

Mödrar

Mödrarna är stridsveteraner som av en eller annan orsak har lämnat den aktiva kampen men ändå är en viktig del av motståndsrörelsen. Mödrarna ansvarar bland annat för rekrytering och utbildning av nya rekryter samt för placering i fraktioner och stridsgrupper.

Varje moder har en gång varit del av en fraktion, men då hon gått över till att vara en moder har hon lämnat fraktionen: Mödrarna erbjuder stöd och hjälp till alla systrar i alla fraktioner. De löser konflikter, hjälper till i olika problem, ger stöd och råd – eller en axel att gråta mot.

I lajvet spelas mödrarna av medlemmar av spelledningen eller NPC:er.

Utanför spelet

Utöver de beväpnade stridskämparna i motståndsrörelsen finns det också många civila medlemmar och stödmedlemmar som sköter bland annat logistik, medelinskaffning, underhåll av materiel och sjukvård. De kan vara rekryter som inte kom igenom grundutbildning, systrar som har lämnat den beväpnade kampen, kvinnor som sökt skydd hos motståndsrörelsen men inte själva vill ta upp vapen, och vanliga människor som vill ge sitt stöd till motståndsrörelsen. Det skrivs inga sådana karaktärer för spelet, men medlemmar av spelledarteamet kan ses röra sig i spelområdet som den här typen av karaktärer.

I motståndsrörelsen finns det också män, både som stridskämpar och i stödtrupperna. Det här är dock inte deras historia, utan alla karaktärer i spelet är cis- eller transkvinnor, transmän eller ickebinära personer som alla upplever eller nån gång har upplevt att samhället behandlar dem som kvinnor.