PRAKTISKT

När

12-14.6.2020

Man kan anlända till spelplatsen från och med kl. 16 fredagen 12.6. De obligatoriska workshopparna börjar kl. 18 på fredag. Spelet börjar på lördag morgon och avslutas runt tio på kvällen, efter det blir det en kort slutbrief och en efterfest. På söndag morgon packas all rekvisita ihop och spelplatsen städas.

Var

Spelet ordnas i Outokumpus gamla gruva på adressen Tornikatu 1, Outkokumpu, i anrikningsbyggnaden (”Rinnerikastamo”). Spelplatsen har rikligt med trappor och är ställvis mycket mörk.

Pris

Det finns tre typer av biljetter. Varje sponsorbiljett som säljs möjliggör en rabattbiljett för någon annan. Om det finns fler som anhåller om en rabatterad biljett än det finns biljetter avgörs saken genom lotteri. I priset ingår själva lajvet och måltider under evenemanget, men inte övernattning. Medlemmar i Illusia ry får en fem euros rabatt på sin biljett.

Sponsorbiljett 130 €
Standardbiljett 100 €
Rabatterad biljett 70 €

Övernattning

Priserna är uppskattningar, och alla alternativ förverkligas inte nödvändigtvis. Prisuppskattningen gäller för två nätter. Bokningarna görs då deltagandet bekräftats.

 • Hotell – gångavstånd från lajvplatsen, 2-3 personers rum, hotellfrukost (ca 85-90 euro, ca 900-950 SEK)
 • Gästgiveri, kort promenadavstånd från lajvplatsen, 2-4 personers rum (ca 60-65 euro, ca 630-690 SEK)
 • Lägergård – längre bort från lajvplatsen, 4-5 personers stugor, egna sängkläder med, slutstädning (ca 20-25 euro, ca 210-260 SEK)
 • Övernattning på golvet på lajvplatsen, egen sovsäck och madrass/liggunderlag med, eventuellt bullrigt (ingen extra kostnad)
 • Du kan också ordna övernattningen själv.

Mat

Maten som serveras under spelet är som utgångspunkt laktosfri och lakto-ovo-vegetarisk. I spelavgiften ingår kvällsbit på fredag, frukt, lunch, middag och kvällsbit på lördag samt frukost på söndag. De som övernattar på hotell får hotellfrukost istället för frukost på spelplatsen.

Ankomst

Mer info om detta kommer under vårens lopp.

Kontaktuppgifter

Du får kontakt med spelledningen via flag.suomi(at)gmail.com.

Förberedelser

Om man så vill går det att komma till spelet med ganska lite förberedelser. Karaktärerna skapas av spelaren utgående från den gruppindelning som spelledning gjort. Spelaren ska göra åtminstone följande:

 • ge karaktären ett namn
 • delta i skapandet av en stridsgrupp
 • svara på eventuella meddelanden från namngivna kontakter.

Utöver det rekommenderar vi att spelaren gör följande:

 • fördjupar sina namngivna kontakter tillsammans med andra spelare
 • deltar i att fördjupa stridsgruppens inre förhållanden och skapar en gemensam bakgrundshistoria
 • skriver en kort (eller lång) bakgrundshistoria för sin egen karaktär – några meningar räcker mer än väl.

Varje spelare bör ha med sig följande till spelet:

 • en egen mugg, om spelaren vill ha kaffe eller te
 • karaktärens kläder och rekvisita
 • det smink och den krigsmålning som hen behöver.

Därtill rekommenderar vi att spelaren tar med sig följande:

 • en ljuskälla (spelplatsen är mörk på en del ställen)
 • en klocka
 • en egen vattenflaska.

Varje stridsgrupp bör ha följande med sig till spelet:

 • något att sitta på i lägret (filtar, kuddar, liggunderlag eller motsvarande)
 • något smått att äta för stridsgruppen och gäster
 • stridsgruppens flagga (det här kan vara vad som helst från en stor fana till en bit tygtrasor med stridsgruppens märke på).

Vapen

Lajvet innehåller inte någon beväpnad strid, och karaktärens egna vapen är rekvisita som inte används för strid under spelet. Om du vill kan du alltså ta med dig ett airsoft-vapen (utan kulor, avlägsna batteriet eller låt bli att fästa kassetten), ett nerf-vapen, en vattenpistol, ett fejkvapen eller rekvisita som du gjort själv. Du behöver alltså inte något fungerande vapen för det här spelet, bara något som passar din karaktärs stil. Lajvvapen får inte bäras synligt utomhus. Alla vapen ska godkännas av spelledningen på spelplatsen före spelet.

Språk

Spelet är tvåspråkigt: spelspråken är finska och svenska. Om man vill kan man spela spelet helt och hållet på finska eller på svenska, och bristande kunskap i ett av språken är inte något hinder för att delta. Vi uppmuntrar dock spelare att använda även bristande finska eller svenska. Användning av ”dålig” finska och svenska i spelet och blandande av språken gör att den artificella intelligens som fienden använder för att övervaka kommunikationskanalerna fungerar sämre. Det är tillåtet att försöka och att misslyckas, och ingen ska få sina språkkunskaper dömda under spelet eller utanför spelet.

Kön

Fight Like a Girl är ett lajv om förtryck som baserar sig på kön. Karaktärerna i spelet har alla upplevt detta förtryck: samhället i spelvärlden behandlar dem eller har tidigare behandlat dem som kvinnor. Av den hör orsaken finns det inga karaktärer som är cismän. Inom ramarna för detta bestämmer varje spelare hur dennes karaktärs könsidentitet ser ut och ingen ska behöva få sin könsidentitet ifrågasatt i spelet eller utanför spelet. Spelarens könsidentitet har ingen betydelse för att delta i spelet.

Säkerhet

I det här spelet godkänner vi inte trakasserier eller mobbning. Målet är att tillsammans skapa en trygg spelmiljö för varje deltagare. På spelplatsen finns det en fristad där spelare kan vila offgame under spelet. I fristaden finns också alltid en stödperson som spelare kan prata med.

Själva spelet är ett alkoholfritt evenemang. Under efterfesten är det tillåtet att avnjuta alkohol i måttlig mängd. Under efterfesten ordnas det också ett alkoholfritt utrymme.

Säkerhetstekniker

I spelet används två centrala säkerhetstekniker.

HOLD – Hold används i situationer där spelet måste avbrytas på grund av en farlig situation. Om någon säger ”Hold!” avbryts spelet genast, och situationen reds ut innan spelet fortsätter.

Lookdown – Med hjälp av lookdown-tekniken kan en spelare lämna en situation utan konsekvenser. Spelar täcker över sina ögon med ena handen mot pannan och avlägsnar sig tyst från platsen. Ingen uppmärksamhet ska därmed fästas vid att spelaren lämnar platsen, och detta ska inte heller nämnas senare. Lookdown kan också användas då man förflyttar sig från en plats till en annan, om man av offgame-orsaker inte vill bli stannad.

Det används också andra speltekniker, dessa kommer att gås igenom före spelet,