Skuggorna

Utanför städernas betong- och glaslabyrinter ligger en karg ödemark där få kan överleva. Mellan grumliga bäckar och giftiga sjöar bor Skuggorna. För nästa tio år sedan gav sig sju kvinnor iväg från staden och den statliga övervakningen, och snart följde andra efter. Idag består Skuggorna av ett antal mindre stammar som leds av fraktionens grundare, de Sju Äldsta. En stam består av en handfull stridsgrupper som var och en leds av en veteran som kallas Alfan.

Ute i ödemarken kan kvinnor vara relativt fria från myndigheternas välde, oftast syns de bara sällan utanför städerna i formen av snabba räder. Det här innebär en frihet att skapa ett eget mikrosamhälle utan att behöva gömma sig, men det är svårt att överleva, och hunger och sjukdomar här är lika farliga som det krig som förs i städerna. Det är lätt att glömma kampen mot förtrycket då man måste kämpa varje dag bara för att hitta mat och vatten. Det här är något som de andra fraktionerna kritiserar Skuggorna för. Skuggornas isolering från resten av samhället är både deras styrka och deras svaghet.

Motstånd är dock ett kärnvärde hos Skuggorna, och de är en beaktansvärd fraktion i kriget. Skuggornas taktik är sabotage och gerillakrig. Via underjordiska tunnlar, avlopp och övergivna metrotunnlar kan de röra sig runtom i städer och störa kommunikation samt förstöra viktiga elektricitets- och vattendistributionsnät. Deras attacker är inte lika spektakulära som andra fraktioners, men de kan ändå effektivt lamslå myndigheter utan att riskera civila offer i onödan. Skuggorna är de som bäst rör sig snabbt och osynligt, både tätt inpå fienden och mellan städer. De hjälper ofta andra fraktioner att transportera material och förflytta personer som flyr från myndigheterna.

I och med att de lever ett relativt isolerat liv har Skuggorna utvecklat sin egen kultur, och övriga fraktioner ser dem som en aning konstiga. I synnerhet deras förbud mot implantat anses vara underligt och överdrivet. Inom hela motståndsrörelsen, liksom i övriga samhället, debatteras det vilka implantat som är säkra och omöjliga att spåra, men Skuggorna tillåter inte några implantat överhuvudtaget. De anser att de är onaturliga och farliga för kvinnors självständighet, men också för hela gruppen, eftersom fienden kan hacka implantaten.

Skuggornas symbol

Stil:  Slitna, trasiga kläder. Gråa och bruna toner, jordiga färger.
Smink: Mörka sotiga ögonhålor, svarta läppar. En del bär nästintill dödskallesmink.